ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 23-05-2023 ΩΡΑ 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τ.Β’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), της αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη,  την  23  Μαϊου  2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Αποδοχή ποσού 72.334,33€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου (Β’ Κατανομή ΚΑΠ 2023)
Θέμα 2ο

 

Καταστροφή υλικών του Νηπιαγωγείου Ν. Περάμου  λόγω παλαιότητας ή φθοράς.
Θέμα

 

3ο

 

Παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου  του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου, για την γιορτή  του Κέντρου Ξένων  Γλωσσών  της κ. Τσαλίκη Νικολέττας, την Κυριακή 28 Μαϊου 2023, στις 19:00.
Θέμα 4ο

 

Παραχώρηση αιθουσών και αύλειου  χώρου  του 5/θ Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοχωρίου,  για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών εκδηλώσεων  από  την 20/06/2023 έως και την 31/07/2023.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημητρακούδης Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-2023.doc


Μετάβαση στο περιεχόμενο