ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 200747

Μετάβαση στο περιεχόμενο