Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού στις μη χαρακτηρισμένες περιοχές

Μετάβαση στο περιεχόμενο