Λευκές Περιοχές – Έναρξη κύκλου: 1η Ιουλίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Τεύχος B’ 2539/14.06.2021, την 01.07.2023 ξεκινάει ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για την υπαγωγή των δικαιούχων στο Μητρώο των Λευκών Περιοχών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή στο διάστημα 01.07.2023-15.07.2023. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του Μητρώου.

Οι εισερχόμενες αιτήσεις οφείλουν να αξιολογηθούν από τα αρμόδια Κ.Ε.Π. εντός του διαστήματος 01.07.2023 – 31.07.2023.
Σε περίπτωση έγκρισής τους, τα στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησης θα καταχωρίζονται ΑΥΤΌΜΑΤΑ στο
Πληροφοριακό Σύστημα του έργου (https://tvcoverage.gr) για τη διεκπεραίωσή τους από τους Παρόχους των τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο