ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος (χωρίς οδηγό) για την αποκομιδή απορριμμάτων στην Δ.Ε Ορφανού από Ιούνιο έως Νοέμβριο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΦΑΝΟΥ.pdf

Ψ167ΩΞΨ-ΟΒΝ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΟΡΦΑΝΟΥ.pdf

ΤΕΥΔ.doc

1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ.doc

2.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ.doc

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.xls

4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο