ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος (χωρίς οδηγό) για την αποκομιδή απορριμμάτων στην Δ.Ε Ελευθερών από Ιούνιο έως Νοέμβριο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.pdf

Ω0Χ9ΩΞΨ-Φ0Ε-ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.pdf

1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ελ.doc

2.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ-ελ.doc

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ελ.xls

4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ελ.doc

ΤΕΥΔ-ελ.doc

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο