ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγγαίου, κατανοώντας τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αγροτικός κόσμος, τόσο εντός όσο και εκτός χώρας, υποστηρίζοντας παράλληλα τα δίκαια αιτήματά του, αποφάσισε μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων την έκδοση του παρακάτω επισυναπτόμενου ψηφίσματος.

Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο