Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: Υπενθύμιση για πιστή εφαρμογή των αποφάσεων απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση σύμφωνα με τα άρθα 129-131 του Ν. 4926/22.
ΣΧΕΤ: Το Α2305/14-07-2023 έγγραφό μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο