Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Παγγαίου

γγ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΠ ή Εκκαθαριστικού εφορίας

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης

γγ

Μετάβαση στο περιεχόμενο