Αποστολή της αριθ. 287_2023_Έγκριση Έκθεσης Εσόδων -Εξόδων Γ΄ Τριμήνου ΠΥ 2023 Δήμου Παγγαίου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου οικον. έτους 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο