Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 Δήμου Παγγαίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παγγαίου.

Οι θέσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

Μία (1) θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων,

Μία (1) θέση ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων(καλαθοφόρου),

Δύο (2) θέσεις ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων(JCB).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Πέμπτη 07/12/2023 έως και τη Δευτέρα 18/12/2023, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Βρείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ 8ΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο