Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περίοδος υποβολής αιτήσεων : 27/7/2023 έως 7/8/2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο