Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ΄Τριμήνου οικον. έτους 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ”Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική ΑγωγήΔήμου Παγγαίου” οικον. έτους 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο