Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

Μετάβαση στο περιεχόμενο