Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής της Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Α' Τριμήνου οικ. έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΗ_128_2018_ΕΚΘΕΣΗ_Α_ΤΡΙΜΗΝΟΥ_2018.pdf