efimerida
e-dikaiologitika2
tourismos
erga

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014 - 2020
1.  

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002984 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Ο Δήμος Παγγαίου στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας ΑΜΘ ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου θα λειτουργήσει με την εποπτεία και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και ειδικότερα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας - Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών, Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Δημοτικές Υπηρεσίες, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, θα παρέχει και υπηρεσίες παροχής βασικών αγαθών (συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών) καθώς και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας των ωφελουμένων. Μέσω του Κέντρου Κοινότητας δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι διττός:

•    Παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

•    Υποστηρίζει τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως (Δευτέρα έως Παρασκευή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2.  

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001536 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες προσθήκης στέγης και τοποθέτησης συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στο υφιστάμενο κτίριο του γυμνασίου Ποδοχωρίου και επιπλεόν προσθήκη κατ' επέκταση νέου κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών του γυμνασίου. Το νέο κτίριο -προσθήκη θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου με συνολικό εμβαδόν 8.887,306 τ.μ., στον οικισμό του Ποδοχωρίου. Στον ίδιο χώρο του οικοπέδου προϋπάρχουν το κτίριο του Λυκείου (Ο.Α.565/97), καθώς και το κτίριο του Γυμνασίου (Α/Α Δήλωσης 491418 του Ν.4014/2011) με ένα κτίριο WC και ένα λυόμενο, τα οποία πρόκειται να κατεδαφιστούν. Όσον αφορά στο υπάρχον κτίριο του Γυμνασίου πρόκειται να κατασκευαστεί στέγη επιφανείας 461,77 τ.μ.

Το νέο κτίριο (προσθήκη) θα είναι διώροφο με ένα τμήμα υπογείου.

Το ισόγειο, επιφανείας 463,72 τ.μ με 42,68 τ.μ. ημιυπαίθριους χώρους, περιλαμβάνει: αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μία αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής και βοηθητικούς χώρους – WC μαθητών και ΑΜΕΑ, καθώς και τμήμα κυλικείου.

Στον όροφο, επιφανείας 468,46 τ.μ., βρίσκονται τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, ξένων γλωσσών και τεχνολογίας-σχεδίου, δύο αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο συλλόγου, ένα γραφείο ενημέρωσης μαθητών και γονέων, καθώς και βοηθητικοί χώροι, όπως WC μαθητών και καθηγητών και χώρος καθαρισμού.

Τέλος, στο υπόγειο, επιφανείας 211,21 τ.μ., υπάρχουν βοηθητικοί χώροι –αποθήκες.

 

3.  

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στην Δημοτική Ενότητα Παγγαίου

Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Δήμου Παγγαίου.

Η ΕΕΛ θα έχει δυναμικότητα 8.000 κατοίκων και θα εξυπηρετεί και 3 όμορα δημοτικά διαμερίσματα. Τα λύματα οδηγούνται στην ΕΕΛ μέσω του ήδη κατασκευασμένου από την α΄φάση εξωτερικού δικτύου μεταφοράς Νικήσιανης-Γεωργιανής-Αγ.Χριστοφόρου, Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων. .

Η εγκατάσταση θα γίνει στο αριθμ. 829 τεμάχιο του αναδασμού Παλαιοχωρίου έκτασης 13077 τμ. Τα λύματα μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα καταλήγουν στην παρακείμενη αποστραγγιστική Τάφρο Τ5, στη συνέχεια στην κεντρική αποστραγγιστική τάφρο από όπου θα καταλήγει στο σύστημα ποταμών Αγγίτη – Στρυμόνα, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Στην Δημοτική Ενότητα Ορφανίου

Τα έργα αφορούν στη συλλογή-μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα), Οφρυνίου και Κάρυανης της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου. Ο οικισμός «Παραλία Οφρυνίου» αποτελεί οικισμό Γ΄ προτεραιότητας και οι οικισμοί Οφρυνίου και Κάρυανης οικισμούς με πληθυσμό αιχμής <2.000 κατοίκους, που διαθέτουν σχεδόν πλήρες (> 70%) και λειτουργικό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και ευρίσκονται πλησίον της θέσης όπου πρόκειται να κατασκευαστεί ΕΕΛ οικισμού Γ΄ προτεραιότητας.

Ειδικότερα, τα έργα περιλαμβάνουν:

-Την κατασκευή της ΕΕΛ Δ.Ε. Ορφανού Δ. Παγγαίου δυναμικότητας σχεδιασμού 12.600 ι.κ. (20ετία) καθώς και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

-Την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (Εξωτερικό δίκτυο οικισμών και εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού «Παραλία Οφρυνίου»)

4.

“A HarmonizEdfRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation/HERMES” Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 

Οι βασικές δράσεις της πρότασης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Προσδιορισμός του προβλήματος σε συγκεκριμένες περιοχές στις χώρες συμμετοχής. Χρήση ιστορικών δορυφορικών εικόνων και εργαλείων διαδικτύου για την αξιολόγηση του προβλήματος στις περιοχές παρέμβασης και το βαθμό διάβρωσης των ακτών ανά περίοδο.
  2. Προσδιορισμός των αιτίων στις επιλεγμένες περιοχές. Με τη χρήση υφιστάμενων περιβαλλοντικών (μετεωρολογικά, υδρολογικά, υδρογραφικά στοιχεία, κ.α.), λιθογραφικών (χαρακτηριστικά αποθέσεων, μέγεθος βοτσάλων, κόκκων, κλίσεις παραλιών, κλπ) και κοινωνικό-οικονομικών (πληθυσμός, δραστηριότητες, χρήσεις γης, ανθρώπινες παρεμβάσεις κ.α.) πληροφοριών θα προσδιοριστούν τα αίτια της διάβρωσης ακτών και η σχετική συνεισφορά των αιτίων αυτών.
  3. Ανάπτυξη του συστήματος Γεωγραφικού Συστήματος πληροφοριών ΕΡΜΗΣ (HERMES) για ακτές. Όλες οι πληροφορίες θα επικαιροποιούνται και θα ανεβαίνουν στο σύστημα, ώστε να γίνονται κατανοητές οι διεργασίες και να αξιολογείται ο αντίκτυπος στη διάβρωση ακτών.
  4. Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου MareNostrum. Μία σειρά από αριθμητικά μοντέλα: μετεωρολογικά (TAPM), υδροδυναμικά (ELCOM), κυματικά (SWAN) και μορφοδυναμικά (LITPACK) θα εφαρμοστούν σε κάθε ευαίσθητη περιοχή για διάβρωση, αξιοποίηση του συστήματος Παρατήρησης ICZM που αναπτύχθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τον Κόλπο της Καβάλας. Τα αποτελέσματα του μοντέλου θα ανέβουν στο σύστημα HERMES.
  5. Αξιολόγηση – εκτίμηση μελλοντικής ανάπτυξης της ακτογραμμής. Με τη χρήση του μορφοδυναμικού μοντέλου (LITPACK), θα εκτιμηθεί η εξέλιξη της ακτογραμμής σε κάθε περιοχή για τα επόμενα 10 χρόνια, α) με το σενάριο να μη ληφθεί κανένα μέτρο, β) με το σενάριο των υβριδικών παρεμβάσεων που συνδυάζει hard και soft μέτρα προστασίας (παρεμβάσεις και ενέργειες).
  6. Οργάνωση σεμιναρίων για εκπροσώπους εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διαχειριστικών αρχών για τη χρήση του συστήματος ΕΡΜΗΣ (HERMES) και του προτεινόμενου σχεδίου δράσης.
  7. Οργάνωση εργαστηρίων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα διάβρωσης ακτών, παρακολούθηση των απόψεων τοπικών και περιφερειακών εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τον περιορισμό του προβλήματος.  
  8. Διαμόρφωση εδαφικών σχεδίων δράσης στις επιλεγμένες περιοχές των εταίρων
  9. Προσδιορισμός έργων στρατηγικής σημασίας για τις επιλεγμένες περιοχές των εταίρων
  10. Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσεων στις επιλεγμένες περιοχές των εταίρων (ειδικός σχεδιασμός ενδιαφέροντος του Δήμου Παγγαίου – τεχνικές μελέτες)
5.  

"Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio / Med4ALL" - INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου είναι 917,042.20€ και το ποσό του ∆ήµου Παγγαίου είναι 446,615.00€. Η προσέγγιση του ∆ήµου Παγγαίου στο έργο, αφορά στην ενίσχυση των δοµών πρωτοβάθµιας υγείας µε σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό και µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει την αναβάθµιση των αγροτικών ιατρείων της Γεωργιανής και της Νέας Περάµου. Μέρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου αφορά σε εξοπλισµό των µονάδων πρωτοβάθµιας υγείας της περιοχής και της αναβάθµισης των χώρων των αγροτικών ιατρείων της Γεωργιανής και της Νέας Περάµου και συµπληρώνεται µε τις απαραίτητες δράσεις διαχείρισης έργου, δηµοσιότητας και βελτίωσης των ικανοτήτων στελεχών των εµπλεκόµενων φορέων. Ο ∆ήµος Παγγαίου ως δικαιούχος του έργου συνεργάζεται µε την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια για την οµαλή υλοποίηση του έργου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ